Algemene voorwaarden

Deze webpagina bevat de Voorwaarden voor het gebruik van deze website en de aankoop van artikelen via deze website. Lees deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (samen met het "Gegevensbeschermingsbeleid") door voordat u deze website gebruikt.

Door het gebruik van deze website of het plaatsen van een bestelling via deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met al onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, dient u deze website niet te gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid kunnen worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om ze regelmatig door te lezen, op het moment dat u deze website gebruikt of op het moment dat het contract tot stand komt.

Onze Gegevens

De verkoop van Dazzling & Hypnotic artikelen via deze website wordt uitgevoerd door Dazzling & Hypnotic, een bedrijf geregistreerd in Nederland onder registratienummer 80550371. Ons vestigingsadres is Nieuwe Molstraat 17 C, 2512 BH, Den Haag, Nederland. Ons BTW nummer zal op uw factuur vermeld worden.

Dazzling & Hypnotic zal hierna worden aangeduid als "ons"/"wij"/"onze"/"Dazzling & Hypnotic".

Uw Gegevens en Uw Bezoeken aan deze Website

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van dergelijke informatie en gegevens en verklaart u dat alle informatie of gegevens die u ons hebt verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn.

Sectie 1: Toepasselijkheid van de Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van, en overeenkomsten met, Dazzling & Hypnotic, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien u in zijn opdracht andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart, zullen deze voor Dazzling & Hypnotic slechts bindend zijn, indien Dazzling & Hypnotic deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Sectie 2: Hoe komt het contract tot stand?

Gebruikers ouder dan 18 jaar kunnen aankopen doen. Door een bestelling te plaatsen via deze website, garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent en wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten.

De informatie in de Algemene Voorwaarden en de details op deze website vormen geen aanbod tot verkoop, maar eerder een uitnodiging tot behandeling. Er zal geen contract met betrekking tot enige items bestaan tussen ons en u totdat uw bestelling door ons is geaccepteerd, ongeacht of er al dan niet geld van uw rekening is afgeschreven. Als wij uw bestelling niet accepteren en er is al geld van uw rekening afgeschreven, dan wordt dit volledig teruggestort.

Om een bestelling te plaatsen, moet u het online winkelproces volgen en de bestelling verzenden. Hierna ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling (de "Bestelbevestiging"). Let op: dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt uw aanbod aan ons om een of meer artikelen van ons te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door ons, en wij zullen deze aanvaarding aan u bevestigen door u een e-mail te sturen die bevestigt dat het artikel wordt verzonden (de "Bevestiging van verzending"). Het contract voor de aankoop van een artikel tussen ons (het "Contract") zal worden gevormd wanneer wij u de Verzendbevestiging sturen. Het contract heeft alleen betrekking op de artikelen waarvan wij de verzending in de Verzendbevestiging hebben bevestigd.

Sectie 3: Bestellingen & Weigering van Bestelling

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid, en artikelen in uw winkelmandje zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.

Zodra u uw keuze hebt gemaakt en uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een e-mail met de gegevens van uw bestelling. Deze e-mail is GEEN aanvaarding van uw bestelling, slechts een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

U heeft het recht om de contractuele overeenkomst te ontbinden. Maar tenzij u uw bestelling annuleert, zal de aanvaarding van uw bestelling en de voltooiing van de overeenkomst tussen u en Dazzling & Hypnotic worden voltooid wanneer wij u een e-mail sturen om te bevestigen dat de goederen zijn verzonden. De koopovereenkomst wordt daarom gesloten in Den Haag, Nederland en de taal van de overeenkomst is Engels.

Merk op dat Dazzling & Hypnotic gemachtigd is om derden in te schakelen bij het vervullen van haar commerciƫle verplichtingen. Noch onze derde partij betalingsverwerker, noch onze aangewezen koerier is bevoegd om een bestelling namens Dazzling & Hypnotic in ontvangst te nemen.

Dazzling & Hypnotic behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren of de bestelling te annuleren door de klant hiervan op de hoogte te stellen en zelfs een product te leveren dat naar aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het geval dat wij geen betalingsautorisatie kunnen verkrijgen, er verzendbeperkingen zijn voor een bepaald artikel, dat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken, of dat u niet voldoet aan de eisen gesteld in onze Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen ook weigeren een transactie te verwerken en dus te aanvaarden, om welke reden dan ook, of iemand de dienst weigeren, op elk moment en naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment artikelen van deze website te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze website te verwijderen of te bewerken. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als gevolg van onze terugtrekking van een item uit onze winkel, ongeacht of dat item is verkocht, het verwijderen, screenen of bewerken van materiaal of inhoud op onze website, het weigeren om een transactie te verwerken of het ongedaan maken of opschorten van een transactie nadat de verwerking is begonnen.

We proberen ervoor te zorgen dat alle gegevens op onze website juist zijn, maar we kunnen van tijd tot tijd een fout ontdekken in de prijsstelling van onze artikelen. Als wij een fout ontdekken in de prijsstelling van een product in uw bestelling, zullen wij u dit zo spoedig mogelijk laten weten. Wij zijn niet verplicht een bestelling te accepteren of uit te voeren voor een product dat tegen een onjuiste prijs is geadverteerd en behouden ons het recht voor een dergelijke bestelling die is geaccepteerd of in behandeling is, te annuleren. Als u een product bestelt dat om welke reden dan ook onjuist is geprijsd, zullen wij u een e-mail sturen om u te informeren dat wij uw bestelling niet hebben geaccepteerd en/of dat het relevante deel van uw bestelling is geannuleerd. Als u al betaald heeft voor de goederen, zullen wij het volledige bedrag terugbetalen. In het geval dat de artikelen zijn verzonden, zullen wij uw terugbetaling verwerken zodra de producten aan ons zijn geretourneerd.

Dazzling & Hypnotic biedt meestal producten te koop aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending. Echter, af en toe, kunnen we gebruik maken van drop shipping diensten om bepaalde items te leveren, wat betekent dat de levering zal afhangen van een derde partij. Met betrekking tot onze handgemaakte sieraden en op maat gemaakte artikelen kan u van tijd tot tijd de mogelijkheid worden geboden om voor bepaalde artikelen een vooruitbetaling of voorbestelling te doen. Dit zal ervoor zorgen dat u dit item met voorrang ontvangt zodra het item is geconfectioneerd.

Daarom kunnen in voorraad ontvangen artikelen vooraf worden toegewezen om aan voorbestellingen te voldoen. Houd er ook rekening mee dat we geselecteerde voorbestelde artikelen mogelijk niet kunnen leveren, of dat de levertijd van voorbestelde artikelen langer kan zijn als gevolg van productieproblemen of problemen met de kwaliteitscontrole die worden geconstateerd wanneer we een bestelling op voorraad krijgen. In deze omstandigheden zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen en u tijdens het wachtproces op de hoogte houden. U kunt er ook altijd voor kiezen om, na voorafgaande kennisgeving, niet door te gaan met uw voorbestelling. In dat geval storten wij het vooruitbetaalde bedrag terug op uw creditcard/debetkaart binnen dertig (30) dagen na uw beslissing of nadat wij u hebben meegedeeld dat het artikel niet meer beschikbaar is.

Als u zich heeft aangemeld met uw e-mail adres voor kennisgeving van de komst van een specifiek item op onze winkel, zullen wij proberen om u op de hoogte via e-mail binnen 48 uur na het product beschikbaar is op Dazzling & Hypnotic. Houd er rekening mee dat bepaalde producten waar veel vraag naar is, soms uitverkocht kunnen zijn tijdens deze periode.

Dazzling & Hypnotic zal de gegevens van uw transacties minstens zeven jaar bewaren, voor fiscale doeleinden.

Sectie 4: Beschikbaarheid van artikelen

Alle bestellingen van artikelen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en in dit opzicht, in het geval van leveringsproblemen of omdat artikelen niet langer op voorraad zijn, behouden wij ons het recht voor om u informatie te geven over vervangende artikelen van een gelijke of hogere kwaliteit en waarde die u kunt bestellen. Indien u de vervangende artikelen niet wenst te bestellen, zullen wij u terugbetalen wat u eventueel betaald heeft.

Artikel 5: Prijsinformatie

De prijzen op onze website zijn in euro. Alle aankopen via deze website zijn onderworpen aan de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde (BTW), maar zijn exclusief leveringskosten, die aan u zullen worden meegedeeld en bij het verschuldigde totaalbedrag zullen worden opgeteld.

Alle prijzen en aanbiedingen blijven geldig zoals ze van tijd tot tijd worden geadverteerd. Soms zijn de prijzen echter onderhevig aan wijzigingen als gevolg van afprijzingen en andere commerciĆ«le factoren.Ā De prijs die op uw bestelling van toepassing is, is de actuele prijs op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd (behalve in geval van een systeemfout).

Ook al hebben we geprobeerd om de meest accurate informatie te hebben, toch kan Dazzling & Hypnotic niet garanderen dat alle informatie op de website correct wordt weergegeven en/of te allen tijde volledig is. Alle prijzen en andere informatie weergegeven op de website en op andere materialen afkomstig van Dazzling & Hypnotic kunnen typografische en/of programmeerfouten bevatten. Dazzling & Hypnotic is niet aansprakelijk voor dergelijke typografische en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.

Als wij een fout ontdekken in de prijs van artikelen die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven de bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen, zal de bestelling als geannuleerd worden behandeld en als u de artikelen al betaald hebt, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald en moeten alle geleverde producten worden teruggestuurd. Wij zijn niet verplicht de artikelen tegen de verkeerde prijs aan u te leveren (zelfs niet nadat wij u een verzendbevestiging hebben gestuurd).

Sectie 6: Betalingsinformatie

U dient de verschuldigde bedragen aan Dazzling & Hypnotic te betalen in overeenstemming met het bestelproces en via de betaalmethode geselecteerd op de website. Wij zijn vrij om elke betaalmethode van onze keuze aan te bieden en kunnen deze betaalmethoden op elk moment wijzigen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat als u in andere EU-valuta's dan euro's betaalt, u nog steeds wisselkosten in rekening kunnen worden gebracht door uw kaartprovider wanneer u uw kaart in een ander EU-land gebruikt.

Eventuele restituties zullen worden verstrekt via de door u gebruikte betaalmethode, tenzij anders overeengekomen.

Wij accepteren betaalmethoden en alle andere methoden die duidelijk op de website worden geadverteerd. U kunt er ook voor kiezen om met PayPal te betalen. Wanneer u deze optie selecteert bij het afrekenen, wordt u doorgestuurd naar de PayPal-site om 'In te loggen' en het getoonde bedrag te controleren voordat u op 'Nu betalen' klikt. Zodra deze transactie is voltooid, wordt u teruggestuurd naar de website van Dazzling & Hypnotic. De betaling zal van uw rekening worden afgeschreven en verrekend bij verzending van uw bestelling door Dazzling & Hypnotic.Ā Ā Alle credit/debit kaarthouders zijn onderworpen aan validatie controles en autorisatie door de uitgever van de kaart. Als de bank van de uitgever van uw kaart weigert om de betaling aan ons te autoriseren, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

Wij zorgen ervoor dat onze website veilig is, Dazzling & Hypnotic maakt gebruik van Secure Socket Layer (SSL) technologie. Alle credit/debit card transacties op deze site worden verwerkt met behulp van een veilige online betaal gateway die uw card gegevens versleutelt in een beveiligde host omgeving. Als u een geregistreerde gebruiker van Dazzling & Hypnotic bent, zullen wij uw betalingsgegevens veilig opslaan op onze systemen. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor het verwerken van kaarttransacties die u heeft gestart.

Daarnaast doen wij er alles aan om uw persoonlijke informatie en betaling veilig te houden, maar in afwezigheid van nalatigheid van onze kant, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde onbevoegd toegang krijgt tot gegevens die u verstrekt bij het openen van of het bestellen op de website.

Artikel 7: Artikelen kopen als gast

De functionaliteit van het kopen van artikelen als gast is ook beschikbaar op deze website. Voor dit type aankoop zullen wij u alleen om de essentiƫle gegevens vragen die nodig zijn om uw bestelling te verwerken. Na voltooiing van het aankoopproces kan u de mogelijkheid worden geboden om u als gebruiker te registreren of om verder te gaan als een niet-geregistreerde gebruiker.

Artikel 8: Registratie & Account

Om sommige van onze diensten te kunnen gebruiken, moet u zich mogelijk registreren voor een account. Wanneer u zich registreert, dient u informatie over uzelf te verstrekken.

Door een account bij ons aan te maken, kunt u

Aankopen uit het verleden bekijken
Uw adres- en kaartgegevens opslaan, zodat u de volgende keer nog sneller kunt winkelen
Uw accountgegevens, adresboek en e-mailvoorkeuren beheren
Om een account aan te maken, klikt u op SIGN IN en vult u vervolgens uw gegevens in. Het paswoord dat u aanmaakt voor uw account moet uniek zijn en veilig bewaard worden, en u moet Dazzling & Hypnotic onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk op de veiligheid of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Vergeten wachtwoord

Indien u uw paswoord vergeten bent, volg dan de instructies VOOR HET VERGETEN VAN HET WACHTWOORD op de AANMELDEN pagina. Om veiligheidsredenen sturen wij uw wachtwoord niet via e-mail.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Sectie 9: Risico & Titel

Zolang Dazzling & Hypnotic geen volledige betaling voor de producten heeft ontvangen, behouden wij de eigendom van de producten. U bent eigenaar van de producten nadat Dazzling & Hypnotic de volledige betaling heeft ontvangen.

De producten zijn voor uw risico vanaf het moment van levering.

Artikel 10: Levering

U bent eigenaar van de goederen vanaf het moment dat wij de volledige betaling hebben ontvangen.

De leveringstermijnen die op de website worden vermeld, zijn een schatting en moeten pas in aanmerking worden genomen vanaf de datum van de verzending. Gelieve er echter rekening mee te houden dat wij niet leveren op zaterdag of zondag. In ieder geval leveren wij de goederen aan u binnen 90 dagen na de dag waarop wij uw bestelling hebben aanvaard.

Hoewel, wij verstrekken geschatte informatie die de wijze van levering van de producten beschrijft en een schatting van de termijn waarin de producten aan u zullen worden geleverd. Indien Dazzling & Hypnotic niet in staat is de producten te leveren binnen dertig (90) dagen na de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling, zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.Ā Ā In dat geval heeft u het recht om ofwel akkoord te gaan met een nieuwe leveringsdatum, ofwel de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, en krijgt u de betaalde maar niet ontvangen producten terugbetaald. Dazzling & Hypnotic is niet aansprakelijk voor enige vertraging in het leveringsproces of vertragingen veroorzaakt door inklaringsprocessen van de bestemming.

Als de levering wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, zullen wij u zo spoedig mogelijk contacteren om u te laten weten, en wij zullen stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat wij dit doen, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico is van aanzienlijke vertraging kunt u contact met ons opnemen om het contract te beƫindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle artikelen die u hebt betaald maar niet hebt ontvangen.

Dazzling & Hypnotic raadt de klant aan om de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden, en in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek.

Artikel 11: Overdracht van eigendom

Zodra het product op het door u opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico van het product volledig op u over, onverminderd de rechten die de consument eventueel heeft.

Artikel 12: Beleid inzake retourzendingen

U kunt uw bestelling om welke reden dan ook retourneren tot veertien (14) dagen vanaf de dag nadat de bestelling bij u is afgeleverd om dit te doen.

Voordat u uw product(en) retourneert, dient u ons op de hoogte te stellen van uw beslissing door ons binnen de veertien (14) dagen bedenktijd na de dag van levering een e-mail te sturen naar hello@dazzlinghypnotic.com om ons te laten weten welke producten u wilt retourneren. In deze e-mail dient de klant de volgende informatie te vermelden: ordernummer, product(en) die u wenst te retourneren, naam, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres.Ā Wij betalen u graag terug als aan de retourvoorwaarden is voldaan.Ā 

U dient de goederen terug te sturen binnen 14 dagen nadat u Dazzling & Hypnotic hiervan op de hoogte heeft gebracht.Ā Gelieve uw retourpakket te adresseren aan:

Dazzling & Hypnotic

Mauritskade 29D

2514 HD The Hague

The Netherlands

Producten moeten ongebruikt, ongewassen, ongewijzigd, onbeschadigd en in de originele verpakking inclusief alle documenten en eventuele bijbehorende artikelen worden geretourneerd. Daarom dient u de verpakking zoveel mogelijk intact te laten. En als u het product terugstuurt, dient u het netjes te verpakken. Indien producten niet in de originele verpakking geretourneerd kunnen worden, zorg er dan voor dat u een geschikte verzenddoos kiest voor uw retourzending om te voorkomen dat de inhoud(en) tijdens het transport beschadigd raken.

Wat de uitzonderingen betreft, is het niet toegestaan artikelen te retourneren die zijn ingedeeld als "Uitgesloten Artikelen". Deze omvatten:

Artikelen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of gepersonaliseerd (op maat gemaakt);
Digitale producten die via een directe download worden geleverd in verband met herverdelingsproblemen;
Artikelen die niet geschikt zijn voor retourzending om redenen van gezondheidsbescherming en hygiĆ«ne (bijv. zwemkleding zonder hygiĆ«nelabel, oorbellen, haaraccessoires en sokken).Ā 
Regel a.u.b. een retourzending met een vervoerder van uw keuze. Wij verontschuldigen ons dat u de retourverzendkosten moet dragen, die niet worden terugbetaald.Ā Wij zijn niet verantwoordelijk voor retourzendingen die verloren of beschadigd zijn gegaan tijdens het transport, daarom raden wij u aan een verzekerde leveringsmethode te gebruiken met tracking informatie en altijd een bewijs te vragen dat het pakket is afgeleverd bij een postbedrijf of de koeriersdienst.

Nadat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen en geaccepteerd, zullen wij uw retouraanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, betalen wij u graag het totale aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug (verzendkosten worden alleen terugbetaald aan klanten die in Europa wonen, voor klanten die buiten Europa wonen worden verzendkosten niet terugbetaald), naar de oorspronkelijke betalingsvorm binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw retourzending. Houd er rekening mee dat als u een verzendmethode heeft gekozen die duurder was dan de "standaard verzendmethode", Dazzling & Hypnotic alleen de prijs van de "standaard verzendmethode" zal terugbetalen.

Houdt u er rekening mee dat als u een deel van uw bestelling retourneert. Dan zal Dazzling & Hypnotic de verzendkosten niet vergoeden.

In het geval dat wij goederen naar u hebben verzonden en u uw bestelling heeft geannuleerd, kunnen wij de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben terugontvangen of u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden. U dient geannuleerde bestellingen terug te sturen naar het bovenstaande adres.

Defecte producten
Als het/de artikel(en) dat/die u hebt ontvangen defect is/zijn, dient u ons daarvan per e-mail op de hoogte te stellen en het/de artikel(en) terug te sturen naar het hierboven vermelde adres. Gelieve een bewijs van aankoop mee te sturen. We zullen het/de artikel(en) onderzoeken en als we van mening zijn dat het/de artikel(en) defect is/zijn, zullen we een volledige terugbetaling doen, inclusief verzendkosten, en de terugbetaling zal worden betaald met hetzelfde betaalmiddel dat u oorspronkelijk hebt gebruikt om voor uw aankoop te betalen.

Artikel 13: Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen, hoewel u geen recht hebt om artikelen te herroepen die zijn geclassificeerd als 'Uitgesloten Artikelen'. Zie het retourbeleid. De herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het (de) laatste artikel(en) van uw bestelling. De eenvoudigste manier om uw herroepingsrecht uit te oefenen is door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar hello@dazzlinghypnotic.com en de goederen naar ons terug te sturen volgens de in het retourneringsbeleid beschreven methode.

Wij zullen alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering op het oorspronkelijke afleveradres (hoewel wij geen extra leveringskosten zullen terugbetalen als u voor een uitgebreidere vorm van levering hebt gekozen in plaats van onze goedkoopste vorm van standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de bestelling te herroepen. Wij zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u hebt gebruikt om uw bestelling te betalen.

In het geval dat het/de product(en) reeds aan u is/zijn verzonden. We kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat we de artikelen terug hebben ontvangen, of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is. U moet de artikelen zonder onnodige vertraging terugsturen of aan ons overhandigen, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Artikel 14: Klachtenafhandelingsprocedure

Als u een klacht heeft over een product of over een ander aspect van de website of de dienst, kunt u een klacht indienen per e-mail op hello@dazzlinghypnotic.com. Wij zullen proberen zo snel mogelijk op de klacht te reageren.

Hoe meer details of informatie u ons verstrekt, hoe sneller en beter wij de kwestie kunnen oplossen.

Sectie 15: Intellectueel Eigendom

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, zoals tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, iconen, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of de inhoud die als onderdeel van deze website wordt geleverd, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers blijven berusten. Aan de toegang tot deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, verspreid, of gebruikt worden voor enig ander doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dazzling & Hypnotic, tenzij anders toegelaten door de wet.

Artikel 16: Derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites en materialen van derden; dergelijke links worden uitsluitend ter informatie verstrekt en wij hebben geen enkele controle over de inhoud van dergelijke websites of materialen. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dergelijke links.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Voor consumenten. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke (lokale) dwingend recht, is de totale aansprakelijkheid van Dazzling & Hypnotic ten opzichte van de cliƫnt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot een schadevergoeding die niet hoger is dan de voor die bepaalde Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW en verzendkosten).

Dazzling & Hypnotic sluit haar aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperkt deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn.

Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, en onverminderd de rechten van consumenten, zal Dazzling & Hypnotic slechts aansprakelijk zijn jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de Klant Dazzling & Hypnotic onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt waarbinnen Dazzling & Hypnotic de mogelijkheid heeft om de tekortkoming te herstellen, en Dazzling & Hypnotic nalaat om de tekortkoming binnen die termijn te herstellen (tenzij de tekortkoming niet kan worden hersteld). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het verzuim te bevatten, zodat Dazzling & Hypnotic in staat is adequaat te reageren en/of adequate actie te ondernemen.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Cliƫnt de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Dazzling & Hypnotic meldt.

Dazzling & Hypnotic is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de artikelen alleen voor particulier gebruik. Indien u de artikelen gebruikt voor commerciƫle, zakelijke of wederverkoopdoeleinden zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, bedrijfsschade, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

Dazzling & Hypnotic heeft een wettelijke plicht om artikelen aan u te leveren die in overeenstemming zijn met het Contract, echter, zonder afbreuk te doen aan die plicht en voor zover toegestaan door de wet, worden alle artikelbeschrijvingen, informatie en materialen op deze website verstrekt "zoals ze zijn" en zonder garanties, uitdrukkelijk, impliciet of anderszins hoe dan ook ontstaan. Wanneer u een overeenkomst sluit als consument, zijn wij, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, verantwoordelijk voor de levering van artikelen aan u die: (i) voldoen aan de door ons gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die wij op deze website hebben gepresenteerd, (ii) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor artikelen van hun soort gewoonlijk worden gebruikt en (iii) de kwaliteit en prestaties vertonen die normaal zijn voor artikelen van dezelfde soort en die redelijkerwijs kunnen worden verwacht.

Wij garanderen u dat elk artikel dat u via deze website van ons koopt van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor artikelen van die soort gewoonlijk worden geleverd. Voor zover wettelijk toegestaan, maar zonder iets uit te sluiten dat niet wettelijk mag worden uitgesloten in het geval van consumenten, wijzen wij alle andere garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de artikelen die op deze website beschikbaar zijn. Artikelen (met inbegrip van ambachtelijke artikelen) die door ons worden verkocht, zullen vaak de natuurlijke kenmerken bevatten van de materialen die bij de vervaardiging van het voltooide artikel zijn gebruikt. Natuurlijke kenmerken zoals nerven, textuur, knoesten en kleurvariatie mogen niet als fouten of gebreken worden beschouwd. Inconsistenties in deze natuurlijke kenmerken moeten worden verwacht en gewaardeerd. Wij selecteren alleen artikelen van de hoogste kwaliteit, maar natuurlijke kenmerken zijn onvermijdelijk en moeten worden aanvaard als onderdeel van het individuele uiterlijk van het artikel. Niets in deze clausule zal uw wettelijke rechten als consument, of uw contract annuleringsrechten beĆÆnvloeden.

Dazzling & Hypnotic is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder het Contract of enige schade of verlies die u heeft geleden veroorzaakt door overmacht, d.w.z. elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van Dazzling & Hypnotic of enige derde partijen die door Dazzling & Hypnotic zijn ingeschakeld om haar verplichtingen onder het Contract na te komen, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Wegens het open karakter van deze website en de mogelijkheid tot fouten in de opslag en transmissie van digitale informatie, garandeert Dazzling & Hypnotic niet de nauwkeurigheid en de veiligheid van de informatie die wordt doorgegeven aan of verkregen van deze website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op deze website.

Artikel 18: Hacken & Andere Cybermisdrijven

U mag deze website niet misbruiken door opzettelijk virussen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U zult geen pogingen ondernemen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot deze website, tot de server die deze site host of tot enige andere server, computer of database met betrekking tot onze website. U verbindt zich ertoe deze website niet aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een verdeelde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, kunt u een strafbaar feit plegen volgens de toepasselijke regelgeving. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstantie en wij zullen samenwerken met de bevoegde instantie om de identiteit van de hacker bekend te maken. Evenzo zal, in het geval van een dergelijke inbreuk, uw recht om deze website te gebruiken onmiddellijk worden beƫindigd. Wij zullen redelijke zorg en vaardigheid aanwenden om ervoor te zorgen dat deze website veilig, beveiligd en vrij van bugs, virussen en andere defecten is. Behalve in de mate dat dit het gevolg is van ons verzuim om dit te doen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van een denial of service aanval, virus of andere software of materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor uw computer, apparatuur, gegevens of materiaal als gevolg van het gebruik van deze website of van het downloaden van de inhoud ervan of van dergelijke inhoud waarnaar deze website doorverwijst.

Dazzling & Hypnotic kan niet beloven dat de inhoud van Dazzling & Hypnotic accuraat is of vrij van fouten. Dazzling & Hypnotic belooft niet dat de inhoud van haar website of de server die ze ter beschikking stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Wij raden alle gebruikers van het internet aan om een up-to-date antivirussoftware te installeren.

Artikel 19: Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of de vertraging in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van het Contract die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. Dit omvat het volgende:

  • Seizoenen met hoge eisen.
  • Stakingen, uitsluitingen of andere industriĆ«le acties.
  • Natuurrampen.
  • EpidemieĆ«n en pandemieĆ«n.
  • Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere vervoermiddelen.
  • Stakingen, mislukkingen of ongevallen in de scheepvaart, post of ander relevant vervoer.

Onze prestaties op grond van een Contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat een gebeurtenis buiten onze controle voortduurt, en wij zullen een verlenging van de tijd voor prestaties hebben voor de duur van die periode. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om de gebeurtenis waarover wij geen controle hebben tot een einde te brengen of om een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen onder het Contract kunnen worden uitgevoerd ondanks de gebeurtenis waarover wij geen controle hebben.

Sectie 20: Verklaring van afstand

Indien wij op enig moment tijdens de looptijd van het contract nalaten om aan te dringen op strikte nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van het contract of van deze voorwaarden, of indien wij nalaten een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij uit hoofde van het contract recht hebben, vormt dit geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dit u niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen. Een verklaring van afstand door ons van een verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim voortvloeiend uit het contract of de voorwaarden. Geen verklaring van afstand door ons van een van deze Voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij het uitdrukkelijk als een verklaring van afstand wordt vermeld en schriftelijk aan u wordt meegedeeld.

Artikel 21: Wet & Jurisdictie

De Algemene Voorwaarden en het Contract worden uitsluitend geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Behalve in het geval van een geschil met een consument, zal elk geschil voortvloeiend uit of in verband met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien u een consument bent en woonachtig binnen de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, kunt u een geschil ook voorleggen aan het Europese Online Dispute Resolution ("ODR")-platform op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een webgebaseerd platform dat is ontworpen om consumenten te helpen die online producten of diensten hebben gekocht. Het biedt toegang tot onafhankelijke diensten voor alternatieve geschillenbeslechting, waarvan de consument gewoonlijk gratis gebruik kan maken.

Dazzling & Hypnotic kan naar eigen goeddunken beslissen of zij ermee instemt dat een klacht via het ODR-platform wordt opgelost.

Dazzling & Hypnotic heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen cliƫnten op de hoogte stellen indien dergelijke wijzigingen significant zijn en/of een nadelig effect hebben op de rechten en plichten van cliƫnt onder de overeenkomst.

nl